Tin tức
Giá vàng áp sát mốc 30 triệu đồng
Mỗi lượng vàng tiếp tục nhảy vọt 140.000 đồng, tiến sát mốc 30 triệu mỗi lượng vào sáng nay. Cùng lúc đó, giới chuyên gia quốc tế nhận định thị trường tiếp tục đi lên trong tuần sau.